Access

Naša spoločnosť poskytuje služby v oblasti accessu od roku 2007.

Poskytujeme služby Accessu pre lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny a špeciálny zdravotnícky materiál:

 • návrh ceny na základe porovnania referenčných cien v rámci EU a cien kompetítorov na trhu
 • prípravu a podanie žiadosti o určenie ceny
 • prípravu A1, A2, A3 a A4 žiadosti o kategorizáciu, ako aj zmenových žiadostí
 • vypracovanie farmakoekonomického a medicínsko ekonomického rozboru
 • vypracovanie všetkých typov farmako ekonomických analýz a medicínsko ekonomických analýz
 • vypracovanie literárneho prehľadu (systematic review)
 • vypracovanie nákladových štúdii
 • vypracovanie lokálnych epidemiologických analýz
 • organizácie a vedenie Delphi panelov s odborníkmi v danej špecializácii
 • kvalitatívne aj kvantitatívne prieskumy trhu
 • komunikácia a zastupovanie firiem u inštitúcii liekovej politiky

Uvedené služby poskytujeme komplexne alebo v častiach.V súlade s platnou legislatívou a metodickými usmerneniami

Služby spojené s accesom zabezpečujeme v rámci SR, ČR a v Srbsku. Pre ostatné trhy vyhľadáme a zabezpečíme skúseného lokálneho partnera a zastúpime Vás v komunikácii s ním.