Príprava podkladov pre účely registrácie

Naša spoločnosť poskytuje služby v oblasti registrácie od roku 2007. Máme praktické skúsenosti s registráciou liekov v krajinách EU, v Srbsku, Bielorusku, Kazachstane, Uzbekistane

Orientujeme sa:

 • na registrácie liekov a zdravotníckych pomôcok
 • na notifikáciu výživových doplnkov a kozmetických prípravkov

Vieme Vás pripraviť na proces:

 • národnej registrácie
 • MRP procedúru
 • DCP procedúru
 • proces centrálnej registrácie vrátane konzultácie v EMA

Našou silnou stránkou je znalosť procesu výskumu, vývoja, klinických štúdií a samotnej výroby – procesou spojených s výrobou ( nájdete v skúsenostiach v priemysle).Na základe týchto odborných znalostí Vám vieme zhodnotiť registračnú dokumentáciu pre jednotlivé procesy registrácie. Navrhnúť Vám doplnenie, prepracovania a následne ich zastrešiť napísaním ( doplnením ) Modulu I,II,III,IV,a V.

Služby spojené so samotným procesom u autority:

 • príprava dokumentácie, sekvenovanie dokumentácie a podanie žiadosti
 • pomoc pri vypracovaní odpovedí na otázky počas procesu
 • konzultácie u autority
 • Uvedené služby poskytujeme komplexne alebo v častiach
 • V súlade s najnovšími európskymi odporúčaniami a v prípade záujmu aj s odporúčaniami FDA