We give you
HAND TO WIN

O nás

1. mílnik spoločnosti

Elena pracovala 9 rokov vo farmaceutickom priemysle na rôznych manažérskych a vedúcich pozíciách. Bola zodpovedná za vedenie a vykonávanie registrácie liekov, cenotvorbu, kategorizáciu liekov, ďalej za riadenie kvality liekov, medicínsku podporu a farmakovigilanciu. V oblasti accessu pozná podmienky Slovenska, štátov Európy ako aj viacerých štátov vo svete. S problematikou uvádzania farmakoproduktov na trh má skúsenosti aj z druhej strany, a to z obdobia 7-ročného pracovného pôsobenia na vedúcich pozíciách na Ministerstve zdravotníctva SR a v štátnej a neskôr aj v súkromnej zdravotnej poisťovni. Od roku 2009 pôsobí ako externá prednášajúca na Slovenskej zdravotníckej univerzite, kde vyučuje farmakoekonomiku. Jej príspevky na tému farmakoekonomiky sú opakovane prezentované formou posterov na ISPOR konferenciách.

2. míľnik spoločnosti:

Martina pracovala vo farmaceutickom priemysle na rôznych pozíciách od roku 2002. Počas svojej praxe si prešla viacerými pozíciami kde bola zodpovedná za oblasť predaja, tvorbu stratégie, implementáciu a vedenie KEE managerov v segmente nemocničných a receptových produktov. Má znalosti z oblasti respiratológie, neurológie, chirurgie, angiológie ,hematológie, onkológie,ortopédie, traumatológie a internej medicíny.
Pri tvorbe stratégie bola súčasťou medzinárodného teamu a podielala sa na tvorbe stratégie a marketingových aktivitách pre krajiny EU. Počas svojej praxe sa podielala na tvorbe viacerých národných odporúčaní.
Od roku 2013 – 2016 s pozície generálneho riaditeľa predsedu predstavenstva spoločnosti Imuna Pharm a.s svoje znalosti rozšírila o procesy výroby, kontroly kvality, registrácie, legislatívu GMP a GLP, R&D a projekty s využitím podpory Európskej únie ( Európsky fond regionálneho rozvoja). V roku 2016 bol jej životopis zverejnený v “Oxford Encyclopédii “

Našim cieľom je prinášať klientom :