Služby spojené s výrobou liekov

Našou silnou stránkou sú dlhoročné skúsenosti z farmaceutického priemyslu ako aj zdravotníctva kombinované s praktickými skúsenosťami z farmaceutickej výroby a to pozície predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa v jednej osobe, riaditeľa pre sekciu dostupnosti liekov na trhu a člen predstavenstva v druhej osobe.Praktické skúsenosti máme vo výrobe vakcín, infúznych roztokov, tabliet, imunologických preparátov vyrábaných z plazmy, tkanivových buniek a vo výrobe lyzátov.

Služby ktoré ponúkame:

  • Vytvorenie projektu zriadenia výroby (celej alebo len niektorej časti, napr. adjustácie) a podpora pri jeho realizácii vrátane podpory naplnenia štandardov pre získanie GMP
  • Príprava na audit správnej výrobnej praxe a zastupovanie počas auditu
  • Vyhľadanie zmluvného výrobcu pre klienta podľa požiadaviek a špecifikácie potrieb
  • Príprava odborných podkladov pre zmluvy
  • Príprava, konzultácie projektu a zastupovanie klienta pred Štátnym veterinárnym ústavom pri schvaľovaní zvieratníka určeného k skúšaniu liekov pre účely prepustenia lieku na trh alebo pre účely predklinických štúdii
  • Uvedené služby poskytujeme komplexne alebo v častiach
  • V súlade s najnovšími európskymi odporúčaniami a v prípade záujmu aj s odporúčaniami FDA