Klinické štúdie

Počas našej odbornej praxe sme sa aktívne venovali vede a výskumu / farmaceutickému vývoju liekov a s tým súvisiacimi predklinickými a klinickými štúdiami.

Služby ktoré ponúkame:

  • Príprava, konzultácie projektu a zastupovanie klienta pred Štátnym veterinárnym ústavom pri schvaľovaní zvieratníka určeného k skúšaniu liekov pre účely predklinických štúdii
  • Odborné poradenstvo pri návrhu, dizajne a realizácii predklinických štúdií v súlade s najnovšími požiadavkami EMA v prípade potreby a záujmu klienta aj FDA
  • Odborné poradenstvo pri návrhu, dizajne a realizácii klinických štúdií fázy I – III. pre účely registrácie v súlade s najnovšími požiadavkami EMA
  • Odborné poradenstvo a zastupovanie klienta pri výbere CRO spoločnosti pre realizáciu klinickej štúdie
  • Zastupovanie klienta v komunikácii s CRO spoločnosťou, ktorá realizuje samotnú klinickú štúdiu
  • Štatistické spracovanie výsledkov
  • Podpora pri príprave publikácie

Pre dosiahnutie vysokého štandardu spolupracujeme s medzinárodne uznávanými odborníkmi a nadnárodnými spoločnosťami.